DANH MỤC HỒ SƠ MINH CHỨNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH DIỆN ƯU TIÊN THEO ĐỐI TƯỢNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

(Thí sinh cần nộp minh chứng khi đến làm thủ tục nhập học K63)

Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh diện ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên xét tuyển khi đến trường làm thủ tục nhập học phải nộp bản sao các giấy tờ minh chứng phù hợp kèm bản chính để đối chiếu theo bảng sau đây:

I. ƯU TIÊN THEO ĐỐI TƯỢNG

Nhóm ưu tiên

Đối tượng ưu tiên

Điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên 
(Theo Quy chế tuyển sinh)

Yêu cầu minh chứng
(bản sao kèm bản gốc để đối chiếu)

Nhóm ưu tiên 1

Đối tượng 01

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại:  Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Giấy khai sinh trên đó ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số

- Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017) tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT.

 

Đối tượng 02

Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.

- Giấy xác nhận là công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên

- Có ít nhất 02 bằng khen chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trở lên

 

Đối tượng 03

Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;

Giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền theo quy định

 

 

Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1 hoặc từ 18 tháng trở lên;

Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền, trong đó nêu rõ thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại KV1 hoặc từ 18 tháng trở lên

 

 

Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

Quyết định xuất ngũ. Thời gian tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng tính từ ngày ký quyết định đến ngày xét tuyển

 

 

Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm I, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng.

Giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền theo quy định

 

     

Nhóm ưu tiên

Đối tượng ưu tiên

Điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên (Theo Quy chế tuyển sinh)

Yêu cầu minh chứng (bản sao kèm bản gốc để đối chiếu)

Nhóm ưu tiên 1 (tiếp theo)

Đối tượng 04

Con liệt sĩ;

Giấy chứng nhận là con các đối tượng được nêu do Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội cấp

Con Thương binh hoặc Bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

 

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

 

 

Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“ mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“ bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

 

 

Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

 

 

Người bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến;

 

 

Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 về việc ưu đãi người có công với cách mạng.

Nhóm ưu tiên 2

Đối tượng 05

Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;

Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền

 

 

Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng không ở Khu vực 1;

 

 

Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay ĐKXT

 

 

 

 

Nhóm ưu tiên

Đối tượng ưu tiên

Điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên
(Theo Quy chế tuyển sinh)

Yêu cầu minh chứng
(bản sao kèm bản gốc để đối chiếu)

Nhóm ưu tiên 2 (tiếp theo)

Đối tượng 06

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;

Giấy khai sinh

 

Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

Giấy chứng nhận là con các đối tượng được nêu do Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội cấp

 

 

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

 

 

Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

 

 

Con của người có công giúp đỡ cách mạng;

 

 

Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng

- Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Giấy khai sinh

 

Đối tượng 07

Người khuyết tật nặng;

Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012  quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

 

 

Người lao động ưu tú.

Giấy tờ minh chứng được cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

II- ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

Thí sinh cần nộp bản sao các giải thưởng kèm bản gốc để đối chiếu.

Mọi thắc mắc cần giải đáp đề nghị gửi email về địa chỉ: viet.dinhtrong@hust.edu.vn.