DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2018