Tổ hợp môn xét tuyển

Thi tuyển sau khi nhập học vào Trường

Điểm trúng tuyển các năm trước

Kiến thức, kỹ năng đạt được sau tốt nghiệp

  • Kiến thức
 Có kiến thức chuyên môn rộng và vững chắc để thích ứng tốt với những công việc phù hợp với ngành học, chú trọng khả năng tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng kiến thức cơ sở và cốt lõi ngành Cơ điện tử kết hợp khả năng sử dụng công cụ hiện đại để nghiên cứu, thiết kế và xây dựng các hệ thống/quá trình/sản phẩm Cơ điện tử thông minh như:
- Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán và khoa học cơ bản để thiết kế, tính toán và xây dựng các hệ thống/quá trình/sản phẩm Cơ điện tử thông minh.
- Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở của ngành Cơ điện tử để tham gia nghiên cứu, phân tích và cải tiến các hệ thống/quá trình/sản phẩm kỹ thuật trong Cơ điện tử thông minh.
- Có khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi của ngành học kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp và công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp hệ thống/qui trình/sản phẩm Cơ điện tử thông minh.
- Có khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành để phát hiện, thiết kế phát triển và chủ trì điều hành các hệ thống/qui trình sản xuất Cơ điện tử thông minh.
  • Kỹ năng
- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, hệ thống Cơ điện tử thông minh như: Rô bốt thông minh, máy bay không người lái, tàu lặn tự động, xe tự hành… hay cụm hệ thống phụ trợ và các chức năng thông minh cho hệ thống Cơ điện tử;  
- Làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế;
- Có kỹ năng tham gia, quản lí, triển khai và thử nghiệm hệ thống/quá trình/sản phẩm/ giải pháp công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và năng lực vận hành/sử dụng/ khai thác hệ thống/sản phẩm/giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực Cơ điện tử thông minh.
  • Ngoại ngữ
Sử dụng hiệu quả tiếng Anh trong giao tiếp và công việc, đạt TOEIC từ 600 điểm trở lên.

Thời gian đào tạo và khả năng học lên bậc học cao hơn

  • Đào tạo Cử nhân: 4 năm
  • Đào tạo Cử nhân - Thạc sĩ: 5.5 năm
  • Đào tạo Cử nhân - Thạc sĩ - Tiến sĩ: 8,5 năm

Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập

Bên cạnh nguồn học bổng và hỗ trợ tài chính của Trường ĐHBK Hà Nội, sinh viên chương trình ĐTTN Hệ thống cơ điện tử thông minh và Rô bốt có cơ hội nhận:
- 48 suất học bổng hỗ trợ học tập với tổng trị giá trên 240.000.000 đồng.
- Có cơ hội nhận học bổng tài trợ từ các công ty trong và ngoài nước cũng như các chương trình thực tập, tham gia các dự án nghiên cứu của các trung tâm R&D, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước và quốc tế. 

 

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

- Trên 99% sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp với mức lương phổ biến 12-15 triệu đồng/tháng nếu làm cho các doanh nghiệp trong nước và trên 20 triệu đồng/tháng với các công ty nước ngoài.
Ví trí việc làm tiêu biểu:
Nơi làm việc: các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, tập đoàn trong nước và quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu….
- Giảng viên, nghiên cứu viên của các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu trong nước và quốc tế.
- Kỹ sư tự động hóa, kỹ sư cơ điện tử, kỹ sư IT, quản lí sản xuất, quản lí chất lượng, kỹ sư R&D, nghiên cứu chủ chốt, chuyên gia kỹ thuật, cố vấn kỹ thuật, kỹ sư thiết kế hệ thống, kỹ sư triển khai dự án,… tại các công ty và tập đoàn trong nước và quốc tế.

Liên hệ

Viện Cơ khí

 Địa chỉ: Phòng 305-C10, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 696 165   Fax: 024 38 680 585

Email: sme@hust.edu.vn

Website: https://sme.hust.edu.vn/