Tổ hợp môn xét tuyển

 • Toán- Lý - Hóa
 • Toán - Lý - Anh
 • (Môn chính: Toán)

Điểm trúng tuyển các năm trước

 • Năm 2017: 28.25 
 • Năm 2016: 26.46 
 • Năm 2015: 26.10 

Kiến thức, kỹ năng đạt được sau tốt nghiệp

Kiến thức

 • Có kiến thức khoa học cơ bản và các kiến thức cốt lõi về ngành Khoa học máy tính bao gồm hệ thống máy tính, giải thuật và lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế và phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu, quản lý dự án…
 • Tùy theo định hướng lựa chọn, người học được trang bị thêm các kiến thức chuyên sâu: Định hướng kỹ nghệ phần mềm: các phương pháp, quy trình, kỹ thuật và công cụ trong việc phát triển phần mềm, quản lý các dự án phần mềm.

- Định hướng hệ thống thông tin: các phương pháp, kỹ thuật và công nghệ để thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin và phát hiện tri thức nhằm thiết kế, phát triển, vận hành, bảo trì và đánh giá các hệ thống thông tin.

- Định hướng Khoa học dữ liệu: các kỹ thuật và công nghệ để thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn để cung cấp giải pháp tiềm năng dựa trên dữ liệu đối với các ứng dụng phức tạp trong thực tế.

- Định hướng trí tuệ nhân tạo: các phương pháp mô hình toán học cho các lớp bài toán trong TTNT. Hiểu biết về công nghệ tri thức, về trí tuệ tính toán; sử dụng thành thạo các công cụ, nền tảng trong phát triển các ứng dụng TTNT

Kỹ năng

 • Sau khi tốt nghiệp sinh viên được trang bị những kỹ năng như tổ chức, lãnh đạo và làm việc nhóm

Ngoại ngữ

 • Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong giao tiếp và công việc, đạt điểm TOEIC trên 500. 

Thời gian đào tạo và khả năng học lên bậc học cao hơn

 • Thời gian đào tạo Cử nhân: 4 năm
 • Thời gian đào tạo tích hợp Cử nhân - Kỹ sư: 5 năm
 • Thời gian đào tạo tích hợp Cử nhân - Thạc sĩ: 5,5 năm
 • Thời gian đào tạo Cử nhân - Thạc sĩ - Tiến sĩ: 8,5 năm

Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập

Ngoài các nguồn học bổng và hỗ trợ tài chính của Trường ĐHBK Hà Nội, sinh viên theo học ngành Khoa học máy tính có cơ hội nhận các loại học bổng của Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông: Sinh viên học tập tốt và khó khăn về tài chính có cơ hội nhận hỗ trợ từ Quỹ học bổng hội cựu sinh viên/ Hội cựu doanh nghiệp CNTT hoặc từ các tập đoàn lớn như Microsoft, Samsung, VNPT, FPT... với mức hỗ trợ từ 10-50 triệu đồng/học bổng, tổng giá trị học bổng khoảng 500 triệu đồng. 

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

 • 98 % sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp với mức lương phổ biến: 10-15 triệu
 • Các vị trí việc làm tiêu biểu
  • Lập trình viên/kiểm thử viên, tư vấn, giám sát chất lượng, quản trị dự án, trưởng nhóm phát triển
  • Nhân viên kỹ thuật phòng Công nghệ thông tin của các doanh nghiệp lớn hoặc tổ chức nhà nước.
  • Kỹ sư phát triển phần mềm, xây dựng giải pháp và dịch vụ CNTT-TT
  • Kiến trúc sư, quản trị dự án, chuyên gia tư vấn, trưởng nhóm phát triển phần mềm, giám đốc kỹ thuật…
  • Kỹ sư tư vấn, thiết kế, xây dựng, đánh giá và quản trị CSDL, các HTTT cho các doanh nghiệp, tổ chức
  • Kỹ sư hệ thống thiết kế, xây dựng và đánh giá các giải pháp (tích hợp) các doanh nghiệp, tổ chức  
  • Kỹ sư dữ liệu tại các công ty phân tích, xử lý, cung cấp dịch vụ trên dữ liệu
  • Kiến trúc sư dữ liệu, kỹ sư phân tích dữ liệu cung cấp giải pháp cho các bài toán phức tạp dựa trên dữ liệu lớn.
  • Kỹ sư phụ trách nghiên cứu và phát triển các phần mềm điểu khiển robot, xe tự lái, giám sát giao thông…
  • Kỹ sư phụ trách nghiên cứu, phát triển và vận hành các phần mềm tối ưu hoá sản xuất, phân phối hàng hoá…

Liên hệ

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tải thông tin chi tiết TẠI ĐÂY