PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Văn phòng: C1 - 201, 202, 203; D6-201

Điện thoại: 024 38692104, 024 38682371, 024 3869 2008, 024 3868.2305

Email: dtdh@hust.edu.vn

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn phòng: C2-201, C1 - 103, 104, 105

Điện thoại: 024 38692896, 024 38693108

Email: ctsv@hust.edu.vn

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Văn phòng:  P924- Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 024 3623.1732

Email: ccpr@hust.edu.vn