PHÒNG TUYỂN SINH

Văn phòng: D7 - 203B

Điện thoại: 024 3683407

Email: tuyensinh@hust.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

Chương trình đại học

+ Địa chỉ: C1-201, C1-202

+ Điện thoại: 024 38692104, 024 38692008, 024 38682305

Chương trình thạc sĩ, tiến sĩ

+ Địa chỉ: C1-315, C1-316

+ Điện thoại: 024 38692115

Chương trình đào tạo quốc tế

+ Địa chỉ: D7 - 201, D7 - 202A

+ Điện thoại: 024 38683408

Email: dt@hust.edu.vn

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Văn phòng: P924 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 024 36231732

Email: ccpr@hust.edu.vn