Chương trình đào tạo

Mô hình và chương trình đào tạo của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có nhiều lựa chọn về ngành học và hướng phát triển nghề nghiệp theo nguyện vọng và năng lực cá nhân. Mô hình đào tạo của Trường được đổi mới theo hướng tích hợp, linh hoạt và hội nhập quốc tế, hỗ trợ tốt nhất cho người học phát triển sự nghiệp của mình.

Thông tin tuyển sinh các chương trình Đào tạo quốc tế - Trường ĐHBK Hà Nội năm 2018

Thông tin tuyển sinh các chương trình Đào tạo quốc tế - Trường ĐHBK Hà Nội năm 2018

Các chương trình ELITECH

Hướng đến các sinh viên ưu tú có nguyện vọng trở thành kỹ sư, chuyên gia và nhà quản lý giỏi trong những ngành kỹ thuật và công nghệ cốt lõi của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, Trường ĐHBK Hà Nội xây dựng Dự án ELITECH bao gồm các chương trình Tiên tiến - Đào tạo Tài năng - Chất lượng cao.