Thông tin từ viện đào tạo

Sinh viên ngành Công nghiệp tàu thủy sẽ có nhiều cơ hội việc làm

Bộ môn Kỹ thuật thủy khí và tàu thủy – Viện Cơ khí Động lực- Đại học Bách khoa Hà Nội tiền thân là Bộ môn Thuỷ khí động lực được thành lập từ năm 1956. Từ năm 2003...