Cho em hỏi nếu học tại ĐHBK HN 5 năm hệ đào tạo liên kết quốc tế thì sẽ được bằng của Trường nước ngoài hay bằng của Trường ĐHBK HN ạ?

Trả lời

Chào em! 

Tại Viện Đào tạo Quốc tế, các chương trình đào tạo hệ cử nhân 4 năm ( ngành QTKD), kỹ sư 5 năm ( các ngành kỹ thuật) thì cấp bằng chính quy của Trường ĐHBK Hà Nội cũng giống như hệ đại trà. Trong trường hợp em học được 2-3 năm (hết giai đoạn 1) nếu đủ điều kiện về ngoại ngữ, chuyên môn, kinh phí và qua kỳ phỏng vấn của các chuyên gia thì em sang học tiếp giai đoạn 2 (học 2-3 năm) tùy theo từng chương trình đào tạo tại các Trường đối tác, sau khi tốt nghiệp em sẽ được nhận bằng tốt nghiệp của Trường nước ngoài. Duy chỉ có chương trình hợp tác với ĐH TRoy - Hoa kỳ có 2 ngành đào tạo: Khoa học máy tính và Quản trị kinh doanh - Em học tại ĐHBK HN hoặc TROY thì đều nhận bằng cấp quốc tế của Trường TROY.

Để biết thêm thông tin tuyển sinh về chương trình đào tạo quốc tế SIE em vui lòng liên hệ viện Đào tạo quốc tế hoặc xem thông tin trên trang http://sie.hust.edu.vn hoặc liên hệ số HOTLINE 094 981 7299.

Cảm ơn em.

Người trả lời: Phạm Hằng - SIE