điều kiện để thi tuyển vào khoa Hệ thống Điện tử thông minh và IoT của đại học BKHN là gì ạ?

Trả lời

Thông tin ngành xét tuyển năm 2018 em xem tại link bên dưới:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/10/chi-tieu-tuyen-sinh-du-kien-cac-nganh-nam-2018-va-diem-chuan-cac-nam

Em xem kỹ thông tin vì trường hiện tại không có khoa Hệ thống điện tử thông minh và IoT???

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH