cho mình hỏi năm nay ngành IT có tiêu chí gì k....vd như bắt buộc phải là nguyện vọng 1 chả hạn.....cho mk biết vs

Trả lời

Các ngành xét tuyển của trường không có tiêu chí gì riêng biệt, các ngành xét tuyển như nhau. Nhưng em cần chú ý tham khảo điểm trúng tuyển các năm trước để đưa ra thứ tự nguyện vọng đăng ký cho hợp lý. Ngành Công nghệ thông tin (nói chung IT) mọi năm là ngành HOT nên có rất nhiều bạn bằng điểm trúng tuyển nhưng lại không đạt tiêu chí (Tổng điểm 3 môn xét tuyển không làm tròn, không nhân hệ số, không cộng ưu tiên, thứ tự nguyện vọng). 

 

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH