cho mình hỏi 3 mã ngành IT thì đều là chính quy chứ, hay là có chả chương trình tiên tiến....phân biệt hộ mình vs

Trả lời

Tất cả các mã xét tuyển trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh năm 2018 đều là hệ đào tạo chính quy.

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH