ad cho e hỏi kt ôt kỹ thuật hàng thủy kt hàng không thì ngành nào có tiềm lực phát triển hơn ạ.nếu e học ngành kt hàng khồng thì sau khi ra trường thì ở trong nước có thể xin việc ở đậu ạ???

Trả lời

Thông tin về ngành Kỹ thuật Hàng không em có thể xem tại trang bên dưới:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/9/ky-thuat-hang-khong

Tiềm lực phát triển của ngành Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật tàu thuỷ, Kỹ thuật hàng không theo tôi nó là ngành phát triển bền vững, liên quan đến giao thông, vận tải nên luôn luôn có các cơ hội việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp.

 

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH