khoa ngôn ngữ anh của trường điểm tiếng anh có nhân hệ số 2 không ạ ? em xin cảm ơn.

Trả lời

Khối ngành ngoại ngữ: FL1 và FL2 sử dụng tổ hợp Toán - Văn - Tiếng Anh (D01) để xét tuyển, trong đó môn tiếng Anh là môn chính.

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH