cho em hỏi, tại sao những năm trước có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn mà năm nay lại không có nữa ạ?

Trả lời

Điểm trúng tuyển của năm 2017 không có điểm lệch giữa các tổ hợp, chỉ có điểm chuẩn trúng tuyển duy nhất vào ngành đó. Em nên kiểm tra lại thông tin đã xem.

 

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH