Thầy cô cho em hỏi là yêu cầu tuyển sinh của ngành Hệ thống thông tin – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp) có cần phải để NV1 k ạ

Trả lời

Thứ tự nguyện vọng phụ thuộc vào sự yêu thích ngành nghề, trường của em. 

Chương trình Hệ thống thông tin - G.INP (ĐH Grenoble-Pháp) là ngành đào tạo liên kết với trường ĐH Grenoble - Pháp. Thông tin chi tiết cụ thể về hệ Đào tạo quốc tế SIE em xem tại trang http://sie.hust.edu.vn để biết thêm chi tiết.

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH