một trường được đăng ký tối đa bao nhiêu nguyện vọng

Trả lời

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT thì không hạn chế số nguyện vọng thí sinh đăng ký.

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH