Em muốn biết rõ về khoa hoc máy tính IT1 và công nghệ thông tin IT3 khác nhau thế nào ạ?

Trả lời

Thông tin về ngành Khoa học máy tính IT1 em xem tại link bên dưới:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/11/khoa-hoc-may-tinh

Thông tin về ngành Công nghệ thông tin IT3 em xem tại link bên dưới:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/13/cong-nghe-thong-tin

Tư vấn chuyên sâu về ngành nghề em vui lòng liên hệ Viện CNTT&TT để gặp chuyên gia tư vấn.

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH