Thưa thầy cô, giả sử em không đỗ nguyện vọng 1 và em đăng kí nguyện vọng 2 vào trường Bách Khoa Hà Nội thì khi xét tuyển em có bị bất lợi gì so với các bạn đăng kí nguyện vọng 1 không ạ??

Trả lời

Đối với trường ĐHBKHN giữa các nguyện vọng không có sự chênh lệch điểm, các nguyện vọng được xét bình đẳng như nhau. Nếu trường hợp những thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn mà vượt chỉ tiêu của ngành đó thì sẽ xét đến tiêu chí phụ (Tổng điểm 3 môn xét tuyển không làm tròn, không ưu tiên, thứ tự nguyện vọng)

 

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH