cho em hỏi về chương trình tiên tiến điều khiển -tự động hóa và hệ thống điện có yêu cầu TA đầu vào cho khối A00 không ạ? Nếu xét theo IELTS thì có phải học kì tiếng anh trong trường không ạ?

Trả lời

Chương trình tiên tiến điều khiển - tự động hoá và hệ thống điện lúc xét tuyển không có đòi hỏi yêu cầu nào về tiếng anh.

Nếu em đã có chứng chỉ IELTS đạt chuẩn thì em sẽ được miễn một số học phần tiếng anh ở năm đầu tiên.

 

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH