Thưa thầy cô, Em có thấy điểm chuẩn năm 2017 của chương trình tiên tiến Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - hệ thống điện THẤP hơn điểm của ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Thầy cô có thể giải thích giúp em tại sao ạ? Để vào được chương trình tiên tiến này có cần xét hoặc thi thêm môn gì không ạ? Em cảm ơn thầy cô.

Trả lời

Năm 2017 chương trình tiên tiến đã có mã ngành xét tuyển riêng, vì vậy điểm của CTTT Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, hệ thống điện với ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá khác nhau, điểm thấp hơn do thí sinh đăng ký xét tuyển vào mã ngành này có điểm thấp hơn vì nhiều lý do trong đó có một lý do đó là học phí cao hơn và đòi hỏi tiếng anh tốt.

 

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH