Thầy/cô cho em hỏi giải nghiên cứu khoa học thuộc Lĩnh vực rô bốt và máy Thông minh có được xét tuyển thẳng vào ngành tự động hoá của trg không ạ? Em cảm ơn

Trả lời

Thông tin về quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của trường em xem tại link bên dưới:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/12/quy-dinh-tuyen-thang-va-uu-tien-xt-dh-he-chinh-quy-2018-cua-truong-dhbk-ha-noi

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH