Em có thể tìm thông tin về danh sách trúng tuyển QT15 các năm gần đây ở đâu ạ? Em muốn tham khảo qua ạ.

Trả lời

Danh sách trúng tuyển không công bố, chỉ có điểm chuẩn trúng tuyển vào từng ngành.

Em xem điểm chuẩn từng ngành tại đấy:

http://ts.hust.edu.vn/index.php/tuy%E1%BB%83n-sinh-2/k-t-qu-tuy-n-sinh

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH