học phí của chương trình ME1 VÀ ME-E1 như thế nào ạ?

Trả lời

Thông tin về học phí em xem tại link bên dưới để biết thêm chi tiết

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/22/muc-hoc-phi-va-chinh-sach-hoc-bong-doi-voi-sinh-vien-nhap-hoc-nam-2018-k63

Học phí của ME-E1: Chương trình tiên tiến cơ điện tử có học phí cao hơn ME1

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH