cho e hỏi mã ngành EM2 học phí là bao nhiêu ạ ? ngành đào tạo hoàn toàn bằng tiếng việt ạ ?

Trả lời

Thông tin về học phí em có thể xem tại bài viết dưới đây:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/22/muc-hoc-phi-va-chinh-sach-hoc-bong-doi-voi-sinh-vien-nhap-hoc-nam-2018-k63

Ngành EM2-Quản lý công nghiệp học hoàn toàn bằng tiếng việt

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH