mã ngành năm nay là mã xét tuyển đó ak

Trả lời

Mã ngành (hay mã xét tuyển) đó là mã được trường định nghĩa riêng trong đề án tuyển sinh của Trường ĐHBKHN đã gửi Bộ. Vậy em cứ đăng ký theo mã xét tuyển được công bố trên trang của trường hoặc cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH