cho e hỏi ngành quản lý công nghiệp là đào tạo hoàn toàn bằng tiếng anh ạ ? nếu tiếng anh không tốt thì có thể học được không? có chương trình nào giúp nâng cao khả năng tiếng anh hơn không ?

Trả lời

Tôi không rõ câu hỏi em định hỏi về ngành nào? Nếu quản lý công nghiệp hiện tại trường có 2 mã ngành đào tạo

EM2- Quản lý công nghiệp: học bằng tiếng việt, thông tin em xem tại link bên dưới:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/18/quan-ly-cong-nghiep

EM-NU - Quản lý công nghiệp Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ĐH Northampton (Anh) đây là hệ đào tạo quốc tế thuộc Viện Đào tạo quốc tế SIE. Thông tin chi tiết về mã ngành này em xem tại trang: http://sie.hust.edu.vn/

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH