cho em hỏi là cơ điện tử KT11 VÀ TT11 có gì khác nhau ạ? em cảm ơn

Trả lời

Em chú ý năm 2018 mã ngành xét tuyển của các ngành đã thay đổi, em xem thông tin mã ngành năm 2018 trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, hoặc trang ts.hust.edu.vn hoặc trang tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn để xem thông tin.

KT11 - kỹ thuật cơ điện tử đã thay bằng mã ME1- kỹ thuật cơ điện tử thông tin chi tiết về ngành học em xem tại link này:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/43/ky-thuat-co-dien-tu

TT11 - Chương trình tiên tiến cơ điện tử đã thay bằng mã ME-E1- Chương trình tiên tiến cơ điện tử thông tin chi tiết về ngành học em xem tại link này:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/44/cttt-co-dien-tu

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH