cho e hỏi ngoài điểm xét tuyển ra thì có thêm tiêu chí phụ j ko ạ, ví dụ như ngành này chỉ được nguyện vọng từ 1-5 chẳng hạn ạ, có tiêu chí phụ như thế ko ạ

Trả lời

Theo đề án tuyển sinh năm 2018, các trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển mà số lượng vượt quá chỉ tiêu của ngành đó thì sẽ xét đến tiêu chí phụ (xét ưu tiên thí sinh có tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển không làm tròn, không cộng ưu tiên cao hơn, thứ tự nguyện vọng đăng ký).

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH