Thầy cô cho em hỏi, hiện giờ có những học bổng nào dành cho sinh viên ạ? Điều kiện để đạt được các học bổng đó là gì ạ.

Trả lời

Chào bạn bạn có thể xem thông tin về học bổng tại đây:

Click vào để xem thông tin.

Người trả lời: TS. Phạm Mạnh Hùng - ĐTVT