thưa thầy cô, Chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội em thấy toàn những trường tốt mà lại là đi du học tai sao điểm đầu vào lại thấp hơn nhiều các ngành cùng tên của trường vậy ạ???

Trả lời

Những ngành thuộc Viện Đào tạo quốc tế (SIE) là những ngành liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài do đó học phí cũng khá cao nên số lượng các bạn học sinh có đủ điều kiện học không nhiều nên sự cạnh tranh điểm đầu vào không lớn do điểm chuẩn thấp hơn so với ngành học ở hệ đại trà. 

Em có thể tham khảo thông tin về các chương trình đào tạo quốc tế tại trang http://sie.hust.edu.vn/ và tham khảo mức học phí của các trương trình.

 

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH