thưa thầy cô, thầy cô cho em hỏi 2 ngành đào tạo CTTT Điện tử - Viễn thông với Kĩ thuật Điện tử - Viễn thông khác nhau ở chỗ nào vậy ạ?? Và cho em hỏi học phí của 2 ngành đào tạo trên tính như thế nào ạ?

Trả lời

Ngành CTTT Điện tử Viễn thông học hoàn toàn bằng tiếng Anh 

Ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông học hoàn toàn bằng tiếng Việt

Học phí của CTTT Điện tử Viễn thông cao hơn học phí của Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Em xem thông tin về chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông tại link dưới:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/22/cttt-ky-thuat-dien-tu-vien-thong

Em xem thông tin về chương trình Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông tại link dưới:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/24/ky-thuat-dien-tu-vien-thong

Thông tin học phí xem tại link này:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/22/muc-hoc-phi-va-chinh-sach-hoc-bong-doi-voi-sinh-vien-nhap-hoc-nam-2018-k63

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH