thầy cô cho em hỏi đạt giải tư sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia có được cộng điểm khi thi vào bk không ạ. n

Trả lời

Em tham khảo thông tin về điểm ưu tiên hiện tại của trường ĐHBKHN để biết thêm chi tiết

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/12/quy-dinh-tuyen-thang-va-uu-tien-xt-dh-he-chinh-quy-2018-cua-truong-dhbk-ha-noi

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH