cho e hỏi là ngành tự động hóa và ngành cơ điện tử thì học về những gì ạ. Và học 2 ngành này thì cơ hộ việc làm như thế nào ạ

Trả lời

Em tham khảo thông tin về Ngành Cơ điện tử tại link dưới này:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/43/ky-thuat-co-dien-tu

Em tham khảo thông tin về Ngành Tự động hoá tại link dưới này:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/37/ky-thuat-dieu-khien-va-tu-dong-hoa

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH