Các thầy cho em hỏi, thủ tục để đăng ký phòng ký túc xá là như thế nào ạ?

Trả lời

Em xem thông tin tại đây nhé:

Người trả lời: TS. Phạm Mạnh Hùng - ĐTVT