Cho em hỏi sinh viên năm đầu có những học bổng gì và điều kiện có khó không ạ?

Trả lời

Thông tin về học bổng em xem tại bài viết này nhé:

Về thông tin học phí và học bổng đối với K63 em xem tại link này: Tại đây

Về các loại học bổng do Trường cấp em tham khảo tại đây: Tại đây

Ngoài ra, hàng năm nhà Trường đều có các loại học bổng do các doanh nghiệp, công ty tài trợ, mọi thông tin về học bổng em xem tại đây: Tại đây

Trân trọng cảm ơn!

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH