Các thầy cô cho em hỏi tín chỉ học phần và tín chỉ học phí là gì ạ? 1 năm sinh viên học bao nhiêu tín ạ? Ngành Kỹ thuật Dệt và Công nghệ May có học phí là bao nhiêu ạ? Em cảm ơn ạ

Trả lời

Tín chỉ học phần là số tín chỉ học tập (dùng để định lượng thời gian học của môn học đó)

Tín chỉ học phí là số tín chỉ dùng để tính học phí của 1 học phần. (thường số tín chỉ học phí sẽ cao hơn số tín chỉ học phần)

Tuỳ theo chương trình đào tạo của từng viện mà số tín chỉ học phần sẽ khác nhau (trung bình số tín chỉ học phần của 1 chương trình đào tạo chuẩn vào khoảng 156 tín chỉ học phần). 

Về học phí em có thể theo dõi bài viết về Mức học phí của K63 tại link dưới:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/22/muc-hoc-phi-va-chinh-sach-hoc-bong-doi-voi-sinh-vien-nhap-hoc-nam-2018-k63

Trân trọng cảm ơn!

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH