Xin hỏi em có thể đăng ký nhiều nguyện vọng như sau được không. 1.Nguyện vọng 1: Kỹ thuật Điện tử Viễn thông của Đại học Bách Khoa Hà Nội, mã ngành ET1 2.Nguyện vọng 2: Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông của Học viện CNBCVT, mã ngành 7520207 3.Nguyện vọng 3: Kỹ thuật Nhiệt của Đại học Bách Khoa, mã ngành HE1 4 Nguyện vọng 4: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông của Đại học Công Nghệ ĐHQG Hà Nội, mà ngành 52510302 5. Nguyện vọng 5: Truyền thông và mạng máy tính của Đại học Công Nghệ ĐHQG Hà Nội, mà ngành 52480102

Trả lời

Như năm 2017, em hoàn toàn có thể đăng ký nhiều nguyện vọng (chú ý: mỗi nguyện vọng tương ứng với 1 mã ngành/nhóm ngành tuyển sinh).

 

 

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH