Thưa thầy cô, Nếu điểm thi của em không đạt điểm xét tuyển ngành công nghệ thông tin thì em có thể đăng ký học ngành nào mà đầu ra có thể làm các công việc liên quan đến công nghệ thông tin ạ?

Trả lời

Bạn có thể học các ngành như:

  • Điện Tử - Viễn Thông,
  • Toán Tin,
  • Kỹ thuật Y sinh,
  • Tự động hóa.
  • Hoặc em có thể đăng ký vào ngành mà bạn có mức độ yêu thích khác sau đó đăng ký học bằng hai ngành CNTT, hoặc học song bằng.

Người trả lời: TS. Phạm Mạnh Hùng - ĐTVT