Tin nổi bật

Thông tin tuyển sinh

Đào tạo

 • Thông tin tuyển sinh các chương trình Đào tạo quốc tế - Trường ĐHBK Hà Nội năm 2018
  Thông tin tuyển sinh các chương trình Đào tạo quốc tế - Trường ĐHBK Hà Nội năm 2018
  Thông tin tuyển sinh các chương trình Đào tạo quốc tế - Trường ĐHBK Hà Nội năm 2018
 • Các chương trình ELITECH
  Các chương trình ELITECH
  Hướng đến các sinh viên ưu tú có nguyện vọng trở thành kỹ sư, chuyên gia và nhà quản lý giỏi trong những ngành kỹ thuật và công nghệ cốt lõi của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, Trường ĐHBK Hà Nội xây dựng Dự án ELITECH bao gồm các chương trình Tiên tiến - Đào tạo Tài năng - Chất lượng cao.
 • Chương trình đào tạo của Trường ĐHBK Hà Nội
  Chương trình đào tạo của Trường ĐHBK Hà Nội
  Chương trình đào tạo của Trường ĐHBK Hà Nội được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế.

Câu hỏi thường gặp